Uurwerk, de urenmanager van Syston

In 2004 zijn wij begonnen met het ontwikkelen van de software voor urenregistratie voor het eigen bedrijf. Wij hadden zo onze wensen.

Een jaar later kwamen wij in contact met Sanders Belastingadviseurs B.V. in Haarlem die op zoek waren naar urenregistratie software, maar wel de nodige noten op hun zang hadden voor het bijhouden van hun uren. Voor ons een uitdaging.

Wij hebben die wensen omgezet in bijzonder vernuftige urenregistratie - en facturatie software die inmiddels de naam Uurwerk draagt.
Het pakket biedt (kort omschreven) onder andere de volgende mogelijkheden:


Beheren van Medewerkers

 • Standaardtarief per medewerker beheren
 • Tarief per medewerker, per project, per tijdvak

 

Beheren van Relaties

 • Koppelen van (meerdere) projecten aan een relatie

 

Beheren van relaties

 

Beheren van Projecten

 • Bezoekadres
 • Postadres
 • Vastleggen welke afspraken er inzake het project zijn gemaakt
 • Documentkoppelingen vanuit de projectkaart, zoals Word documenten, PDF documenten, websites, e-mail adressen, etc.
 • Facturen welke aan het project gekoppeld zijn, zijn via de projectkaart op te vragen

 

Overzicht projecten

 

WID registratie

 • Verwerken van identiteitsbewijzen
 • Paspoort, rijbewijs, verloopdatum, geïdentificeerd Ja/Nee
 • KvK met bestuurders en daarbij wederom paspoort of rijbewijsregistratie

 

Activiteiten

 • Beheren en koppelen aan een grootboekrekening (voor export naar financieel pakket)

 

Invoeren werktijden

 

Fiatteren

 • Na fiattering kan de medewerker zijn ingevoerde uren niet meer wijzigen
 • Per direct is de (waarde) van het OHW zichtbaar
 • Bij fiatteren kan een andere te berekenen tijd worden ingevoerd t.o.v. de werkelijk bestede tijd
 • Te berekenen tijden kunnen op 0 gezet worden, i.v.m. eventueel aangenomen werk

 

Browse urenstaten

 

Factureren

 • Het automatisch genereren van de facturen vanuit de gefiatteerde uren.

 

Factureren

 

Verschotten

 • Beheren van verschotcodes naar eigen inzicht, zoals:
 • Doorbelaste reiskosten
 • Vaste maand fee
 • Vermindering
 • Kosten volgens bijlage
 • Diverse mogelijkheden om kosten door te belasten of verminderingen toe te voegen

 

Factuur lay-out

 • Per project kan een andere lay-out gekozen worden
 • Met urenspecificatie
 • Zonder urenspecificatie
 • Met tarief vermelding
 • Zonder tarief vermelding
 • Factuur zonder specificatie
 • Etc.
 • Via de rapportage manager kunt u de eigen lay-out vervaardigen

 

Functiescheiding /toegangsbeheer

3 soorten functies:

 • Admin: heeft volledige toegang
 • Secretariaat: kan uren van anderen beheren en de projecten / relaties beheren
 • Medewerkers: kan bijvoorbeeld slechts zijn/haar uren invoeren
 • Per medewerker kan de toegang tot de diverse procedures worden gedifferentieerd. Alleen inzien of wijzigen e.d.

 

Een van de wensen voor een dergelijk pakket was de mogelijkheid om alle overzichten zelf te kunnen samenstellen. De rapportage mogelijkheden zijn niet beschreven, maar die zijn eindeloos door de geïntegreerde rapportmanager waarin je alle overzichten kunt samenstellen die je wenst.

 

Bijvoorbeeld:

 • Facturatie voorstel van / tot datum
 • Gewerkte uren per medewerker, per week
 • Overzicht vakantie -, ziekte, indirecte uren
 • Stand OHW totaal of per project
 • Etc.

 

Er wordt inmiddels vanaf juni 2004 met het pakket gewerkt. Hierdoor zijn de kinderziektes inmiddels verholpen.

 

De prijzen:

 • Aanschafprijs licentie (geen gebruikers restrictie) 795,- euro.
 • Aanschafprijs is exclusief aanpassen rapporten (zoals factuur e.d.).
 • Consultancy (implementatie) kosten, indien van toepassing zijn niet inbegrepen.

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief instructie.
---------------------------------------------------------------------------------------

Download hier de demonstratieversie